Mediální vztahy

Diagram_15_cs

Dobré vztahy s médii jsou otázkou vůle, sebevědomí a důvěry.

Jen velmi málo odvětví prošlo v posledním desetiletí tolika změnami jako mediální průmysl. Některé společnosti se dnes otevřeně vyhýbají tradičním médiím (získávajícím obsah žurnalistickou prací) a volí investice do médií soukromých či do placeného obsahu, aby se o své zprávy podělily se světem. Přesto hrají tradiční média při strategickém řízení reputace stále podstatnou roli. To je důvod, proč musíte být připraveni vyjít jim vstříc a uvažovat jako reportér, chcete-li své jméno opakovaně a v pozitivním kontextu vidět v novinách. Strategické vztahy s médii jsou otázkou znalostí, důvěry, vzájemného porozumění a respektu k novinářské profesi. Přestože vás přinutí opustit vaši zónu pohodlí, je to jeden z nejúčinnějších prostředků komunikace, které jsou dnes k dispozici.

Jak vám pomůžeme se vztahy s médii:

  • Nastavení strategie vztahů s médii: s využitím mnohaleté novinářské praxe členů našeho týmu vám pomůžeme nastavit jasnou, efektivní a měřitelnou strategii pro vztahy s médii
  • Řízení zdrojů: podobně jako editor v redakci identifikujeme místa, z nichž pocházejí vaše zprávy a jedinečné znalosti, vyškolíme vaše lidi (management, odborníky, komunikační tým) v komunikaci s médii (navštivte také Cristininu nabídku školení), a podpoříme je v jejich úsilí při vytváření vztahů s médii
  • Vytváření mediálního obsahu: díky využití jedinečných žurnalistických prvků (unique elements from our background) vytváříme příběhy spojující FAKTA A EMOCE do strategického vyprávění za účelem sdílení vašich hodnot a vize se světem
  • Řízení mediálního obsahu: pomůžeme vám vytvářet, distribuovat a spravovat všechny typy mediálních obsahů (tiskové zprávy, media kity, mediální debriefy (media debriefs) a další). Navštivte sekci Client news, kde uvidíte ukázky těchto materiálů od našich dřívějších a stávajících klientů.
  • Monitoring a měření výsledků vztahů s médii: pomůžeme vám pochopit, kvantifikovat a využít výsledky vašich vztahů s médii ve vaší celkové komunikační strategii.