Newsroom

Cristina Muntean: Nově zvolená předsedkyně Marketingového Výboru Americké Obchodní Komory v Praze

Publikovala:

Cristina Muntean, zakladatelka pražské PR a vzdělávací agentury Media Education CEE, byla zvolena novou předsedkyní Marketingového Výboru Americké Obchodní Komory v Praze (AmCham). Mandát, který je dobrovolný a bude trvat dva roky, převezme na začátku ledna 2015.

Cristina si zaslouží vést náš výbor,“ řekl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké Obchodní Komory v Praze. “ Již řadu let je ústřední postavou našich marketingových aktivit, proto se těšíme na posílení její role v oblasti leadershipu v naší organizaci,“ dodal.

Muntean (33) je bývalá ekonomická novinářka, která se po odchodu z médií stala strategickou komunikační poradkyní, mediální trenérkou a koučkou. V roce 2010 založila agenturu Media Education CEE, která zajišťuje poradenské, vzdělávací a další PR služby pro společnosti patřící do TOP100 v České republice a ve střední a východní Evropě. Její agentura se zaměřuje především na strategickou komunikaci firem a osob, mediální vztahy, vůdcovské dovednosti a osobnostní rozvoj.

Cristina Muntean

Muntean pochází z Rumunska a do České republiky emigrovala v roce 2004. Od roku 2005 pracovala jako redaktorka, vedoucí reportérka a zástupkyně šéfredaktora v anglicky psaném ekonomickém týdeníku Czech Business Weekly. Podnikat se rozhodla po náhlém uzavření titulu v dubnu 2010. Hovoří česky, anglicky, rumunsky a francouzsky.

Je mi velkou ctí, že mohu být součástí vynikající byznys komunity Americké Obchodní Komory v Praze. Podle mého názoru AmCham sdružuje ty nejlepší mozky a nejinspirativnější osobnosti, které se v současné době pohybují na českém trhu. Udělám vše, abych využila svoji energii k prospěchu našich členů, a abych zhmotnila svoji vizi s využitím oddanosti, sdílené odpovědnosti a radostné práce,“ komentovala Muntean svoje zvolení.

Americká Obchodní Komora v Praze měla na začátku roku 2015 zhruba 400 členů. Téměř dvě pětiny z nich tvoří malé a střední podniky. “Jsem šťastná, že mohu s našimi SME členy sdílet své zkušenosti. Myslím si, že rozumím jejich výzvám, protože jsem sama jednou z nich,” dodala.

Hodnota díky tréninku, cíleného sdílení know-how a vzájemné podpory 

Muntean převezme Marketingový Výbor od Emila Jimeneze, zakladatele a generálního ředitele integrované agentury Passion Communications, který v předchozích dvou letech výbor vedl.

Marketingový Výbor v rámci AmCham sdružuje všechny komunikační odborníky členských organizací. Výbor se schází pravidelně, obvykle jednou měsíčně, a to poslední čtvrtek v měsíci. Výbor nejdříve řeší své administrativní úkony a hned poté následuje krátký praktický workshop, který se zabývá nejaktuálnějšími tématy v oblasti marketingu a strategické komunikace.

Na základě pozitivní zpětné vazby našich členů budeme pokračovat v organizování krátkých, praktických workshopů na aktuální témata právě po setkání Marketingového Výboru. Také se budeme více zaměřovat na posílení našeho dopadu díky spolupráci s ostatními výbory, lepší komunikaci a propojení našich aktivit s aktivitami v oblasti vůdcovských dovedností, jichž AmCham v průběhu roku organizuje velké množství. Strategická komunikace je čím dál tím víc tím pravým klíčem k úspěchu firem. Pevně věřím, že schopní komunikační profesionálové si zaslouží svoje místo u stolu, kde se rozhoduje o chodu firmy – tedy alespoň v těch firmách, které chtějí uspět dlouhodobě a jít příkladem svým zákazníkům a zaměstnancům,” řekla Muntean.

Kromě Marketingového Výboru provozuje AmCham dalších šest výborů: HR, Finance, Real Estate, CSR, Legal a IT. Setkání AmCham jsou pro její členskou základnu většinou zdarma. V průběhu roku AmCham organizuje velkou paletu akcí, od panelových diskuzí po komplexní tréninková sezení a setkání za účelem networkingu a podpory podnikání. AmCham také organizuje tradiční Ples Díkuvzdání, prostřednictvím kterého sbírá finanční podporu na projekt Jeden Svět, Mnoho Hlasů.

AmCham je dále angažovaná i v několika společenských a byznysových iniciativách, například v soutěži Česká Inovace. Jednou ročně publikuje magazín Best Office, který nabízí sbírku nejlepších praktik v oblasti strategického vedení lidí a firem. Publikace je distribuována ve spolupráci s různými byznysovými a veřejnými organizacemi malým podnikům a veřejným institucím napříč celou Českou republikou a to zcela zdarma.

TZ ke stažení (v češtině)

Fotka Cristiny ke stažení