Client News

Salesforce pomáhá Asociaci realitních kanceláří zvýšit kvalitu realitních služeb na českém trhu

Publikovala:
Ark%20cr%20logo%20i%20piktogram%20na%20bile%20plose%20rgb%201830x1000

V Evropské unii patří Česká republika mezi země s největším počtem realitních makléřů na obyvatele. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by měli všichni čeští makléři odbornou kvalifikaci a poskytovali by díky ní kvalitní služby. Jenže v Česku zatím neexistují žádná pravidla, která by trh realitních zprostředkovatelů regulovala. To se ale změní – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá novelu zákona, která má přesně stanovit podmínky kvalifikace českých makléřů. V platnost by měla vstoupit již v roce 2017. Na tuto výzvu odpověděla česká Asociace realitních kanceláří (ARK) pohotově – již od roku 2015 implementuje Salesforce, největší platformu na řízení úspěchu na světě, jako systém, který jí pomáhá ještě lépe reagovat na potřeby svých členů a tím přispívat ke zkvalitnění realitních služeb na českém trhu.

Ark Cr Logo I Piktogram Na Bile Plose Rgb 1830x1000

Pro volbu Salesforce nepotřebovala ARK žádné dlouhé rozmýšlení.

„Na konci roku 2014 jsme se potkali se zástupci společnosti Yeseter, kteří nám Salesforce představili právě v době, kdy jsme začali řešit, jestli bychom neměli trochu změnit styl práce naší asociace a zejména způsob archivace údajů o kontaktech našich členů. Rozhodli jsme se, že Salesforce je pro nás to správné řešení,“ říká ing. arch. Jan Borůvka, CIPS, generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK).

0139 Pro Cepi

ARK má v současné době 331 členů v několika kategoriích – jednotlivé (FO) a řádné členy (PO), které zahrnují i síťové realitní společnosti.

„Původně jsme měli jen řádné členství. Postupným vývojem trhu jsme však dospěli k tomu, že potřebujeme jak řádné členy, tak individuální členy a také celá seskupení. Vyplývá z toho, že chceme zastupovat zájmy všech zprostředkovatelů na trhu. Nechceme být vnímáni jako asociace pouze pro velké firmy, která není pro jednotlivce či pro sítě,“ říká Borůvka a dodává, že všechny tyto cílové skupiny mají stejnou potřebu: kvalitní profesní vzdělávání.

„Potřeba kvalitního vzdělávání mezi poctivými realitními subjekty existuje a my ji chceme dobře naplňovat. Například sítě mohou mít vlastní vzdělávací systémy; my pak fungujeme jako doplnění toho, co jejich programy postrádají. Většina subjektů se zabývá technikami prodeje. My za důležitou považujeme i kvalitu odborného obsahu – třeba právo, katastr, stavební předpisy apod. Chceme, aby realitní zástupci byli schopni nabídnout svým klientům co nejhodnotnější informaci,“ říká Borůvka.

Komplexní potřeby – komplexní nabídka

2121101 200 Lq

Kurzy ARK projde ročně zhruba 400 účastníků. Některá školení jsou jednodenní, některá i 12denní, jako například rekvalifikační kurzy schválené Ministerstvem školství, které jsou pro členství v ARK podmínkou. Asociace dále nabízí řadu doplňkových kurzů specializovaných na témata, která se buď každoročně opakují, nebo se zaměřují na novinky – třeba nové aspekty zákonů či nová daňová pravidla.

Činnosti ARK ve vztahu k realitním kancelářím běží v zásadě ve dvou základních rovinách: jedna, která spravuje informace o členech o jejich právech a povinnostech, o jejich požadavcích, případně různé další náměty pro profesní činnost.

Druhá část je ta, kde ARK nabízí služby. Příkladem je odborné vzdělávání nejen pro členy, ale i pro širší veřejnost. Právě zde leží potenciál asociace: čím více subjektů kvalitně osloví, tím více členů může do budoucna přilákat. „U této kategorie si ale musíme hlídat právo oslovování lidí velkým množstvím e-mailů, abychom nespadli do kategorie spamování,“ komentuje své uvažování Borůvka.

„To, jak jsme Salesforce uchopili, se vyvinulo z jednání se zástupci společnosti Yeseter, kteří nám předvedli příklady příležitostí, které systém umožňuje, a o kterých jsme ani původně neuvažovali. Určité procesy ještě nevyužíváme – například automatické upomínky plateb za členství. Věřím ale, že i tyto možnosti Salesforce budeme brzy využívat,“ prozradil Borůvka.

Největší výzvou pro našeho klienta z počátku bylo to, že zakázka vypadala docela jednoduše: udělat pořádek v evidenci subjektů členů a nečlenů ARK. Tato evidence měla posloužit jako základ pro poskytování služeb Asociace. Postupem času jsme ale narazili i na některé specifické potřeby. Původně jsme chtěli zůstat jen u čistého Salesforce bez individuálních úprav, pak jsme ale museli naprogramovat i něco na míru. Postupem času se i zaměstnanci Asociace dozvídali o možnostech systému více, čímž se potřeby rozrůstaly a my jsme se museli přizpůsobit,“ popisuje proces implementace Salesforce pro ARK Petr Karlach, zástupce společnosti Yeseter.

„Systém se musel pečlivě nastavovat právě proto, že máme různé typy členství, které vyžadují jiná práva a povinnosti. Někdy jsou podmínky členství individuálně nastavené, proto je náš proces dost komplexní. V současné době používáme Salesforce na aktualizaci databáze klientských kontaktů, což je běh na delší trať. Salesforce také používáme třeba k odesílání pozvánek přes emailing a podobně. Co bychom si přáli zautomatizovat dále, jsou možnosti pravidelného informování, třeba na téma vzdělávaní či recertifikace, které povinně absolvuje každá členská firma jednou za pět let,“ říká Borůvka.

ARK vydává jednou měsíčně i newsletter – 12stránkový časopis, který vychází primárně elektronicky. V budoucnu chce rozšířit své možnosti komunikace i v oblasti sociálních sítí.

„V současné době dolaďujeme automatické funkce využití Salesforce v ARK. Druhou věcí je, že pozorujeme, jak se sociální sítě čím dál více propojují s CRM systémy. Jedna z našich služeb, kterou integrujeme se Salesforce, je takzvaný social listening. Chceme nabídnout našim klientům ty nejlepší možnosti optimálního sociálního CRM, včetně možností vědět, o čem se na trhu mluví ve spojitosti s jejich jménem či klíčovými tématy,“ argumentuje Karlach potřebu integrace Salesforce se sociálními sítěmi.

Novela zákona – nový impulz pro ARK

Borůvka vítá záměr MMR pročistit trh realitních kanceláří za účelem zvýšení kvality služeb.

„Velice mě irituje, že vzhledem k tomu, jak je teď zákon nastavený, u nás může realitní makléřství dělat každý, i bez odborné kvalifikace. Tím může docházet k mnoha pochybením, která poškozují nejen klienty, ale i firmy, protože se pak spotřebitel nechce obracet na žádnou realitní kancelář obecně. To je špatně, protože tím trpí právě spotřebitel, neboť nemůže dostávat kvalitní, specializované služby,“ říká, a dodává: „Určitě bychom byli rádi, kdybychom naší prací zlepšili obecnou image realitních makléřů v České republice. Chceme, aby každý spotřebitel dostal, pokud možno, co nejlepší služby.“

Borůvka si je vědomý toho, že novela zákona, na které MMR pracuje, může znamenat nový impulz pro ARK.

„Z novely zákona pro nás může vyplynout řada dalších možných cílů a záměrů. My bychom byli rádi, kdyby vzdělávání a odborná způsobilost byla jednou z povinností. Chceme se podílet na tom, aby odborná způsobilost byla dostatečně vysoká u všech subjektů. To může souviset i s tím, že rozsah naší klientely může být jiný, než doposud. To je základní cíl asociace již od jejího založení v roce 1991 – aby se zvyšovala úroveň poskytovaných služeb nejen členských, ale i nečlenských realitních kanceláří. Čím více potenciálních klientů budeme schopni obsloužit, tím více tento cíl splníme. Věřím, že k tomu nám pomůže i Salesforce,“ shrnuje Borůvka.

20140806 110049