Client News

Pozvedněte své lidské zdroje s těmito 3 tipy od Salesforce

Publikovala:

Autorka: Abby Perkins

Zdroj (v angličtině): Salesforce Blog

Snad nikdo by si dnes netroufl pochybovat o tom, že lidé jsou nejdůležitějším přínosem firem. Ať máte 50 či 5 000 zaměstnanců, vedení lidí může být pořádnou výzvou. Počínaje zaměstnáním těch správných lidí, přes efektivní řízení jejich nástupu do práce a bezpečné uložení informací o zaměstnancích, při řízení těchto procesů může firmám velice pomáhat využití správné technologie.

Sf App Exchange Hr

AppExchange, platforma, která poskytuje doplňující funkce pro maximální využití Salesforce, nabízí v současně době opravdu široký výběr technologických aplikací, které mohou dostat váš Salesforce až do administrativní části firmy – do takzvaného back-office – a tím vám pomáhat optimalizovat váš přístup k lidským zdrojům.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli, jak můžete využit různé chytré aplikace k posílení svých HR procesů.

1. Chytřejší nábor a nástup do práce

Který krok je první při tvorbě fantastické zaměstnanecké základny? Je to nábor správných lidí. Aplikace, které se zaměřují na chytrý nábor či nástup nových lidí do práce, jako je na příklad Jobscience, usnadňují tyto procesy díky tomu, že propojují firmy se správnými kandidáty, kteří o pozici mají zájem.

Mnoho HR oddělení využívá nástroje Jobscience při mobilním vyhledávání lidí, při sociální integraci či hodnocení kandidátů, a tak dále. Ale v čem je tato aplikace úplně výjimečná, je její využití pro náborové a personální agentury. Těmto firmám nabízí Jobscience přehledné a smysluplné reporty, které například sledují vývoj umístění kandidátů a hodnotu jejich umístění. Všechny tyto nástroje dělají náborový proces chytřejší a více řízený daty, což vede k umístění úspěšnějších kandidátů do firem.

Další aplikace, Talent Objects od Lumesse, se zabývá zpříjemněním dalších součástí náborového procesu: distribucí otevřených pozic, tvorbou pracovních aplikací, plánováním a řízením náborových pohovorů, a tak dále. Aplikace nabízí jednoduchý informační přehled o kandidátovi a příjemně srozumitelné přehledy práce, které jsou dostupné z jakéhokoliv zařízení.

Class In Circle Small Wide Pic

2. Učte se efektivněji

Další z těch největších výzev, s jakými jsou dnes zaměstnavatelé konfrontováni, je retence neboli udržování zaměstnanců. Efektivní školení je jednou z nejlepších cest, jak si firmy mohou své lidí dlouhodobě udržovat. Aplikace jako například Litmos LMS dovolí uživatelům vytvořit vzdělávací materiály a školit zaměstnance na nové pozice, certifikace či podle firemních pravidel a shod. Online kurzy jsou připravené podle individuálních potřeb zaměstnanců a jsou dostupné jak na Mac, PC, iPhone, iPad nebo Android. Litmos také nabízí přehledy a reporty, které dovolí manažerům monitorovat postup zaměstnanců ve vzdělávání nebo mapovat rozvoj či angažovanost zaměstnanců.
Navíc, aplikace jako je Class Enrollment, nabízí monitoring přítomnosti účastníků při interních či externích školeních. Díky ní mohou manažeři vidět seznam absolvovaných školení individuálními členy týmů nebo monitorovat dostupnost různých školení a jejich časový rozvrh.

3. Zefektivnění řízení zaměstnanců

Na první pohled může řízení a ukládání informací o zaměstnancích vypadat jako snadný proces. Ve skutečnosti udržovat aktuální přehled osobních dat, schématu odměňování a benefitů, dovolených či služebních cest, může být pěkná dřina. Právě proto existují aplikace na řízení systému lidských zdrojů jako je například Fairsail Global, která se zabývá zefektivněním HR procesů. Aplikace dovolí HR manažerům aktualizovat či monitorovat relevantní data o zaměstnancích, stejně jako řídit rozvoj talentu a plánovat nástupnictví. A jaký je výsledek? Oddělení HR mají kompletní viditelnost informací o svých zaměstnancích jak ve velkém, tak v individuálním měřítku.
Vedle toho, aplikace zaměřená na intranet The WaterCooler propojuje zaměstnance s plánovanými aktivitami firmy, různými adresáři, notifikacemi, dokumenty a tak dále, za účelem lepší komunikace. Aplikace nabízí speciální režim zaměřený na spolupráci a knihovničku specifických doplňků, stejně jako integraci se Salesforce Chatter.

Technologie nedokáže nikdy nahradit lidský element v oblasti řízení lidských zdrojů. Může ale udělat HR procesy rychlejší, chytřejší a efektivnější. S těmito aplikacemi i mnoha dalšími, které jsou k dispozici v AppExchange, můžete i vy optimalizovat své HR procesy podle svých potřeb, abyste mohli trávit čas tím, co je doopravdy důležité: reálnou, osobní interakcí s vašimi zaměstnanci.

Chcete se naučit 5 esenciálních ingrediencí k transformaci HR? Stáhněte si teď hned e-knihu Salesforce na toto téma zadarmo.