Client News

České firmy přidávají, aby zůstaly konkurenceschopné

Publikovala:

Podle posledního průzkumu mezd globální poradenské společnosti Hay Group, v roce 2014 rostly mzdy Čechů celkově o 2%. Dobrá zpráva pro zaměstnance je, že reálné mzdy rostly rychleji než v minulých letech díky nízké inflaci, a že růstová tendence přetrvává.

Uskutečněné mzdové nárůsty, které společnosti uváděly v letošních dotaznících Hay Group, jsou 2%, a to u všech zaměstnaneckých skupin. Po odečtení nízké inflace z loňského roku činí reálný růst mezd Čechů 1,5%.

Celkově 84% českých firem navyšovalo své mzdy od června 2014 do května 2015, kdy průzkum Hay Group probíhá. Nejčastěji se mzdy navyšovaly v rychloobrátkovém průmyslu, v automobilovém průmyslu a také v bankovnictví. Naopak, nejméně často se přidávalo v energetice, v maloobchodě a v pojišťovnictví.

Pozorujeme zajímavý trend. Pokud se díváme na naše čísla, dalo by se říci, že nejvíce zvyšují mzdy společnosti automobilového průmyslu a centra sdílených služeb. I společnosti z rychloobrátky upravují více než celkový trh. Největší míru diferenciace v nárůstech evidujeme v sektoru IT / telekom,“ říká Gabriela Němcová, zástupkyně společnosti Hay Group v České republice.

20140206 064

Další zajímavé zjištění je, že firmy s ryze českým vlastnictvím se přibližují v odměňování společnostem zahraničním, aby zůstaly konkurenceschopnými.

Stále zaznamenáváme rozdíl v odměňování mezi českými a zahraničními firmami, a to v průměru o 11%. Zároveň však vnímáme trend, kdy si firmy s českými vlastníky chtějí udržet své lidi a zůstat přitažlivé prostřednictvím agresivnějších výdělků v položce variabilního odměňování,“ říká Němcová.

„Tento postupný trend pozorujeme již dlouhá léta, kdy se rozdíly v odměňování mezi českými a zahraničními firmami postupně snižují. Je otázkou, zda i české firmy postupem času začnou své zaměstnance motivovat převážně jinými nástroji než relativně vysokým variabilním výdělkem, který se dlouhodobě ukazuje být ne zcela vhodným nástrojem,“ dodává Němcová.

Z regionálního hlediska, se nejvíce v základních mzdách platí v Praze, a to v průměru o 10% více než na území celé České republiky. Naopak nejméně se platí v kraji Pardubickém, a to v průměru o 16% méně.

Visual 1

IT vede, na druhém konci se krčí pracovníci na call centrech

Pozice v oblasti IT patří dlouhodobě k těm nejvíce placeným v porovnání se všemi zaměstnaneckými pozicemi (o 10% více), podobně jako marketing (o 7% více).

Funkční skupiny, které naopak vykazují úroveň odměňování nižší než je celkový trh, jsou pozice v maloobchodním provozu (-17%) a v call centrech (-13%). „Všude se bavíme o rozdílech v oblasti základní mzdy. Pokud se díváme na celkové příjmy, tendence je velice podobná, jen u populace obchodníků vnímáme významnější rozdíl (+7% v celkovém příjmu),“ říká Němcová.

Umí české firmy pracovat s pohyblivou složkou mezd?

Podle průzkumu Hay Group, rozdíl mezi zaměstnanci s nárokem na bonus, a těmi, kteří bonusy reálně dostali, jsou dost výrazné podle sektoru. Společnosti v sektoru IT, Center sdílených služeb a Maloobchodu evidují větší rozdíl mezi nárokem a reálně vyplacenými odměnami (rozdíly jsou až 17% v IT / Telecom, 12.9% v Centrech sdíleních služeb nebo respektivě 10.5% u Maloobchodu), na rozdíl od společností z řad automobilek (3.3%), pojišťoven (3.6%) či rychloobrátky (4%).

Nejvíce benefitů alokují firmy v Česku svému vedení

Co se týče benefitů, průzkum Hay Group ukazuje, že největší preference u Čechů se těší služební vůz ponejvíce pro členy vedení (93%) a dovolená navíc (91%).

Nejvíce benefitů v mixu odměňování nacházíme u vedení firem (14%), nejméně naopak u specialistů (9%) z celkového balíčku odměňování. Na obrázku níže lze vidět typickou praxi v ostatních zemích Evropy.

Visual 2

České firmy by si měly hlídat cenu fluktuace

Mezi palčivá témata českých firem patří nekončící koloběh odchodů a náborů a nemožnost najít ty pravé talenty.

Hay Group zjistilo, že celková fluktuace českých zaměstnanců zůstala neměnnou v roce 2014 a 2015 - 14%. Na druhou stranu se zvýšila dobrovolná fluktuace (8% v roce 2015 ve srovnání s 7% v roce 2014). To znamená, že lidé jsou ochotnější opustit své firmy a jít za novou prací.

Firmy by si měly tento indikátor velmi pečlivě hlídat. Podle našich čísel fluktuace kolem 15% stojí ročně firmu o 1000 zaměstnancích v průměru mezi 12 - 16 miliony Kč,“ říká Lenka Malá, specialistka Hay Group na oblast řízení talentu. Co je však překvapující, pouze 26% společností vnímá negativní dopad zvýšené fluktuace na své obchodní výsledky a pouze 21% na zákaznický servis. Otázkou tedy je, zda si opravdu připouštíme dopad fluktuace ve všech jejích podobách.

Další mobilní aplikace od Hay Group: Job Description

I letos pokračuje Hay Group v inovaci v oblasti poskytování mobilních řešení pro HR a liniový management. V červnu letošního roku byla spuštěná nejnovější aplikace z rodiny Activate, Job Description. Aplikace je zaměřená na podporu HR manažerů a jejich liniových kolegů při tvorbě knihovny popisů pracovních pozic, které jsou nezbytně nutné ať při náboru či při řízení interních procesů.

Uvědomujeme si, kolik času a peněz firmy ztratí, jen proto, že nemají kvalitní popisy svých pozic. Právě v tom jim chceme být nápomocní,“ říká Gabriela Němcová.

Aplikace Job Description zahrnuje více než 170 typových pozic a lze si je poskládat z více než 110 technických dovedností, 40 kompetencí opírajících se o měření práce a 30 dovedností chování z talent kompetenčních modelů, které takové pozice přísluší.

Aplikace nepomáhá jen při sjednocení popisu pozic, pomáhá také při nastavení kompetencí, které k těmto pozicím patří. Tvůrce popisu ví, kde začít a již v procesu popisu pozice vidí, zda ji něco nechybí, anebo zda již vytvářil excelentní popis práce. Podle toho se může orientovat a nastavit kvalitní plán náborů či rozvoje zaměstnanců,“ dodá Němcová.

Vedle aplikace Job Description portfolio Hay Group zahrnuje aplikace „Kouč v kapse“ nebo „Journey“, první zaměřená na rozvoj manažerů a druhá na posílení emoční inteligence u čerstvých absolventů. Aplikace Job Description je zatím dostupná pouze v anglickém jazyce. Další aplikace jsou od roku 2014 dostupné i v češtině.

Visual 3

Nejrobustnější komerční databáze mezd v Čechách

Databáze Hay Group v České republice zahrnuje v letošním roce rekordních více než 300 000 individuálních mezd od 510 společností. Je to největší komerční databáze mzdového benchmarkingu v České republice. Sbírané informace jsou poskytnuté dobrovolně, všechny vstupy jsou profesionálně ověřeny konzultanty Hay Group. Přesto, že se jedná o komerční databázi, Hay Group prodává benchmark výstupy pouze firmám, které se do databáze dobrovolně hlásí a dodávají informace.

Nemůžeme z etického hlediska vůči stávajícím partnerům prodávat informace firmám, které s námi nespolupracují při sběru dat. Podporujeme jen společnosti, které v naší databázi jsou, protože velice respektujeme úsilí, které investují při sdílení kvalitních informací. Je to samozřejmě určité komerční omezení. Na druhou stranu, v našem byznysu jde především o partnerství,“ říká Němcová. Hay Group sleduje trendy v oblasti odměňování a benefitů na českém trhu od roku 1993. I na světovém trhu má Hay Group největší databázi mezd: celosvětově pokrývá 110 zemí, z toho 40 pouze v Evropě. Nejvíce informací prozrazují v České republice společnosti z průmyslů IT, automobilového a rychloobrátkového zboží (FMCG). Databáze kvalitně pokrývá všechny regiony (27% firem jsou umístěné v Praze, 73% je mimopražských).

Celé znění tiskové zprávy (v češtině) ke stažení.