Client News

Hay Group: Chovat se jako muž se ženám nevyplatí

Publikovala:

Chovat se jako muž se ženám nemusí vyplatit: pokud žena používá jen převážně mužské styly vedení, úspěch není zaručen. To v posledním průzkumu zjistila mezinárodní poradenská společnost Hay Group.

Tradiční rada pro ženy hledající vstup do manažerského světa byla doposud jednoduchá: chovat se jako muž. Koneckonců argument byl - a v mnoha organizacích stále je - že byznys je pánský klub a žena by tedy měla hrát podle jeho pravidel. Mnoho žen již ale zjistilo, že takový přístup zdaleka není zaručenou cestou k úspěchu,“ komentuje výsledky průzkumu Pavla Helclová, senior konzultantka Hay Group.

Pavla

Hay Group studovala 45 velmi úspěšných manažerek, které ve svých organizacích dosáhly vedoucí pozice (prezidentku divize, senior vice-prezidentku, vice-prezidentku), spolu se 44 úspěšnými muži na vedoucích pozicích a 34 méně úspěšnými ženami. Všichni byli z velkých firem, většinou z největších společností Fortune 500, včetně například PepsiCo, IBM, Unilever nebo Prudential.

Každá skupina byla zkoumána z hlediska stylů řízení, které používali, tak jak uvedli jejich přímí podřízení. Jejich úspěchy na pozici lídrů byly stanoveny na základě nominací od jejich organizací a tvrdých měřítek výkonu, jakými byly například prodej, ziskovost a plnění obchodních závazků.

Jejich úspěch byl rovněž stanoven prostřednictvím průzkumu podnikového klimatu měřícího šest faktorů týmového prostředí, které převážně vytváří jeho lídr, a které pohání jeho výkon: flexibilita, zodpovědnost, standardy, odměny, jasnost a oddanost týmu.

Průzkum Hay Group ukazuje, že nejúspěšnější manažerky nepoužívají jen mužské přístupy, ale spíš směs mužských i ženských stylů řízení.

Vědí, kdy být direktivní, vizionářské a kdy jít příkladem – což je běžně považováno za “mužské“ styly. Ale také vědí, kdy zapojit pečování o druhé a zahrnout je do dění – v obou případech spíše “ženské“ styly.

V důsledku toho vytvářejí lepší a výkonnější pracovní klima, než jejich mužské protějšky. Zkrátka, nejlepší lídři – ať muži nebo ženy - nepoužívají pouze ten styl, který jim nejvíce vyhovuje, ale spíše volí styl, který se nejlépe hodí pro situaci a vedenou osobu,“ komentuje Helclová.

Mimo jiné studie Hay Group zjistila, že:

 • vynikající manažerky používaly “ženské“ styly dvakrát častěji než muži;
 • tyto ženy také často používaly “mužské“ styly řízení (direktivní, vizionářský a styl udávající tempo);
 • vynikající manažerky vytvářely pro týmy nebo obchodní jednotky, které vedly, silnější klima, než úspěšní muži a méně úspěšné ženy;
 • průměrné nebo méně úspěšné manažerky se spoléhaly především na “mužské“ styly řízení a vytvářely nejslabší klima ze všech tří skupin.

Kromě zboření mýtů jako "muži jsou lepší vůdci" a "ženy by měly vést jako muži" tato studie zároveň poukazuje i na některé skutečnosti týkající se efektivního řízení:

 1. Manažerky a ženy ve vedoucích rolích by si sice měly osvojit typicky mužské vedoucí chování, ale neměly by ignorovat své ženské styly řízení.
 2. Manažeři a muži ve vedoucích rolích by měli do svého repertoáru zahrnovat více typicky ženských stylů řízení.
 3. Bez ohledu na jejich pohlaví, nejlepší lídři používají širokou škálu stylů a chování k motivaci lidí a k řízení výkonu.
 4. Nejlepší vůdci - muži i ženy - nepoužívají pouze ten styl, který jim nejvíce vyhovuje, ale spíše volí styl, který se nejlépe hodí pro situace a pro osoby, které vedou.

Šest nejefektivnějších stylů řízení podle Hay Group:

 1. Direktivní styl: důraz na okamžité plnění úkolů ze strany zaměstnanců
 2. Vizionářský styl: důraz na poskytování dlouhodobé vize a vedení
 3. Harmonizační: důraz na vytváření harmonických vztahů
 4. Demokratický: důraz na skupinovém konsensu a vytváření nových nápadů
 5. Styl udávající tempo: důraz na plnění úkolů dle vysokého standardu
 6. Koučovací styl: důraz na profesní růst zaměstnanců.

Tisková zpráva ke stažení